O παρών δικτυακός τόπος, leaninnetwork.gr , εφεξής “Ιστοσελίδα”, ανήκει στον Οργανισμό Lean IN Network Greece (Athens).

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας, ως επισκέπτες/χρήστες, με τους παρόντες όρους χρήσης, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής «οι Όροι Χρήσης/Όροι»).

Συνεπώς οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν αρχίσετε  να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση και την πλοήγηση στην εν λόγω Ιστοσελίδα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε και άνευ ειδοποίησης. Ο Οργανισμός θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεστε, σχετικώς. Ως εκ τούτου παρακαλείστε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

(α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης,

(β) να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,

(γ) να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας, καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών.

Επίσης, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

 

Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικότερα από τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, ηλεκτρονικού εμπορίου, προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου στη διεύθυνση leaninnetwork.gr/privacy-policy/. Με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.

Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την χρήση cookies από την παρούσα Ιστοσελίδα.

Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Εάν εγγραφείτε, συμφωνείτε να παρέχετε και να διατηρείτε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας.

Όταν χρησιμοποιείτε  την παρούσα Ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτετε συμβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης που είναι παράνομη ή παραβιάζει τους παρόντες όρους, έχετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε τον Οργανισμό  για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που προκαλείται από την εν λόγω χρήση.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας :

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία και τα διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και προορίζονται για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Ως επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας κατανοείτε και συμφωνείτε να μην προβάλλετε, διανέμετε, δημοσιεύετε, αναπαράγετε, αντιγράφετε, τροποποιείτε, πωλείτε, μεταπωλείτε, ή εκμεταλλεύεστε γενικώς για εμπορικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή τμήμα των όρων και πηρεσιών της Ιστοσελίδας, τη χρήση των Υπηρεσιώυν ή την πρόσβαση στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου σε κάθε περίπτωση οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές.

Δικαιώματα Χρήσης Ιστοσελίδας:

Η χρήση της   Ιστοσελίδας θα γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ούτε θα περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση της. Ο Χρήστης προβαίνει σε σύνδεση στον Ιστοσελίδα με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη κατόπιν αιτήματός του και βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Η σύνδεση του Χρήστη με τον Ιστοσελίδα γίνεται με τεχνικά μέσα και μέσω παρόχων της επιλογής του.

Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο Χρήστης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν προκαλεί ζημία στη φήμη του Οργανισμού.  Τα κατωτέρω περιεχόμενο απαγορεύονται απολύτως:

 • Περιεχόμενο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
 • Περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
 • Περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές ή επιζήμιο, όπως δυσφημιστικό, υβριστικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
 • Περιεχόμενο που συνιστά μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση (spam).
 • Άμεσες ή έμμεσες εμπορικές διαφημίσεις και εν γένει προωθητικές ενέργειες προσώπων, προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Προσβλητικές ή υποτιμητικές αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα (εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους επιχειρήσεων κλπ.), η υποκλοπή ή εν γένει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτων (όπως δημοσίευση, η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών), η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη.
 • Δημοσίευση ή αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού, καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (όπως εικόνες, μουσικά κομμάτια κτλ.) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Παραπομπές ή συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.
 • Περιεχόμενο ή αρχεία που περιέχουν επιβλαβές υλικό (π.χ. ιούς).
  Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταβιβάζετε σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας, ή μεταβιβάζετε ή αναρτάτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων παρόμοιων, είναι και θα αντιμετωπιστεί ως μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική πληροφορία.
 • Απόψεις των χρηστών δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη απόψεις της Ιστοσελίδας.

Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να γνωστοποιεί κάθε παραβίαση των παρόντων όρων που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, θα γνωστοποιεί στις αρμόδιες Αρχές όλα τα στοιχεία που κατά περίπτωση τυχόν θα της ζητούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ως εκάστοτε ισχύουν.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ασφάλεια ιστοσελίδας | Περιορισμός Ευθύνης

Η Ιστοσελίδα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις πιθανότητες να λάβουν χώρα αυτά τα περιστατικά  και τη σοβαρότητα των συνεπειών για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος, που φιλοξενείται σε αυτήν παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια λογισμικά.

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται επίσης για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε ως  επισκέπτες/χρήστες των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Ως επισκέπτες/χρήστες έχετε την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και οφείλετε να λαμβάνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε επίσκεψη στην Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνετε εσείς ως επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Επίσης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό σας με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που θα σας επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Ο Οργανισμός μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτόν την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα αυτού του Ιστότοπου.

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων ή/και να παρέχει στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων,  hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Ιστοσελίδα.

Περαιτέρω η Ιστοσελίδα  δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτές τις ιστοσελίδες.

Σχόλια και προτάσεις

Τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους παρόντες Όρους ή σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Lean in NETWORK Greece, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα  μας.