Οι εθελοντές και οι εθελόντριές μας προέρχονται από κάθε επαγγελματικό χώρο, προσφέρουν τον χρόνο και τις γνώσεις τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της οργάνωσής μας, μοιράζονται τις εμπειρίες τους.